Klávesy na akordeonu

Stupnice bez půltónů

Klávesy jsou na akoreonu uspořádány stejně, jako na většině klávesových nástrojích. Jdou tedy za sebou v tomto pořadí:
c, d, e, f, g, a, h(napsáno bez půltónů) Nyní nezapočítávám zvýšené a snížené tóny, protože by to bylo nepřehledné. popis klaves

Křížky (zvýšené tóny)

Samozřejmě ale ke každému výše vynechanému půltónu patří jedna klávesa. Zvýšené tóny, tedy křížky jsou na klávesách v tomto pořadí: fis, gis, ais, his, cis ,dis, eis.
Správné pořadí, jak se tyto tóny vyjmenovávají je:
fis, cis, gis, dis, ais, eis, his popis klaves

Béčka (snížené tóny)

Snížené tóny, tedy béčka jsou na klávesách v tomto pořadí: ges, as, be, ces, des, es, fes.
Správné (validní) pořadí, jak se tyto tóny vyjmenovávají je:
be, es, as, des, ges, ces, fes.
Přitom se bé může vyslovovat jako bes nebo hes. popis klaves

Pokud máte dobrý postřeh a už jste něco někdy hráli podle not, mohli jste si všimnout, že křížky a béčka, které můžete vidět na osnově, jsou vždy na stejnou notu. První křížek je vždy na fis, druhý vždy na gis atd. Nikdy nebudete mít v klasické stupnici jeden křížek, který bude např. his. His se objeví jen tehdy, pokud před ním budou všechny ostatní křížky. Nemůže se objevit sám. Závisí to na pořadí, jak se tyto tóny vyjmenovávají (viz výše).

Prstoklad

Používám volný prstoklad, kdy při stupnici hraji postupně tóny C, D, E prsty od palce k prostředníčku, a pak začínám opět od palce až k malíčku tóny F, G, H, A, C2
Při hraní skladby se do hry snažím zapojit všechny prsty, ale žádný přesný postup nemám. Zkrátka hrajte tak, jak vám to jde nejlépe.

Tento web píše Flavicius
Kokosový olej
Informace o sladkovodní řase chlorella